temp_img
 
temp_img 您的位置: 首頁»  校務資訊交流區
temp_img temp_img temp_img
temp_img temp_img校務資訊交流區 temp_img
temp_img temp_img temp_img
   
temp_img
連結圖 標題 連結網址 時間
temp_img 108行事曆
https://drive.google.com/file/d/10yeyxKygU3TIRFFS6UsSI5S2kH6UEgNi/view?usp=sharing 2019-10-02 05:32:32
temp_img 教師調課申請
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs2DDyaC9AQJoL9Pdy1E-PhgI0nure1zcVwtZKbMmxtqYQvQ/viewform 2017-12-08 10:52:47
temp_img 檔案資料網
https://sites.google.com/s/1zLPGlnsOfVw3h2Y8Bt48UlpAzgkShipX/p/1zYXjp1yunlVPUIFNqv2M6FzfBpQsKHuP/edit 2018-09-12 09:09:45
temp_img 行政週報暨讀書
https://sites.google.com/site/ades10501/hui-yi-zi-liao/10801jiao-shi-chen-hui 2016-08-30 15:22:43
temp_img
     
temp_img temp_img temp_img
上一頁    共 1 頁   您在第頁    下一頁
 
 
 
 
:::  學校相關資訊:網站管理維護:資訊組長  林育嫺老師   通知管理員   地址:438臺中市外埔區土城西路55號   電話:04-26831446   傳真:04-26836672
Copyright c 2011 安定國小版權所有 -All rights reserved
temp_img
 temp_img系統設計製作