temp_img
 
temp_img 您的位置: 首頁»  組織成員
temp_img temp_img temp_img
temp_img temp_img組織成員 temp_img
temp_img temp_img temp_img
temp_img

職稱       姓名                鼓勵的話       

 

 

 

 

 

 

 

 

校長 

 

 

 

 

 

 

 

 

劉麗吟 

 

 

 

 

 

 

 

用真愛與希望,點亮孩子的

未來。  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

教導

 

主任

 

 

 

 

 

 

 

何素勤

 

 

 

 

 

 

福從做中得歡喜;

 

慧從善解得自在。

 

 

 

 

 

 

  總務

 

  主任

   

 

 

 

 

 

   陳俊龍

 

 

 

 

教育的最終目的為明辨善惡

 

及真偽,並使人傾向於善與

 

真,排斥惡與偽。

 

 

 

 

 

 

 教務

 

 組長

 

 

 

 

 

 

   王明里


 

 

 

 

 

 

愛與關懷共創世界美好,

 

 多一點開心信心與創意!

圖文上稿內容圖片

 

 

 

 

 

 訓導

 

 組長

 

 

 

 

 

 

   郭旭興

 

 

 

 

溫厚的心使您心存他人,處

 

處受歡迎;上進的心使您抬


頭挺胸,無往不利。

 

 

 

 

 

 

 六甲

 

 導師

 

 

 

 

 

 

   許日季

 

 

 

 

 

美而無德,好像沒有香味的


花一樣,虛有其表。

 

 

 

 

 

 

 五甲

 

 導師

 

 

 

 

 

 

   蕭惠今

 

 

 

 

 

愛就是不要背著孩子走

 

涯,且讓他勇敢跨步向前。

 

 

 

 

 

 

 四甲

 

  導師

 

 

 

 

 

 

   姜美雲

 

 

 

 

沒有任何孩子是沒有希望

 

的,除非您告訴他:您失敗


了,您是失敗者。

 

 

 

 

 

 

 三甲

 

  導師

   

 

 

 

   

 

  王淑容

 

    

 

 

 

 

 

有愛才為教育,用自己的愛

 

心澆灌學生的成長。

 

 

 

 

 

 

 二甲

 

  導師

 

 

 

 

 

 

   賴羿䨝

 

 

 

 

 

微笑可以創造人的生命力,

 

真正的愛從微笑開始。

 

 

 

 

 

 

 一甲 

 

  導師

 

 

 

 

 

 

   李茗芳

 

 

 

 

 

教育無他,唯愛與榜樣。

 

 

 

 

 

 

 

 科任

 

 

 

 

 

 

   林妍玫

 

 

 

 

認真做自己,用心去學習

 

相信自己有無限發展的潛能

 

Just do it!

 

 

 

 

 

 

 

 

 科任

 

 

 

 

 

 

  陳美惠

 

 

 

 

 

 

音樂是人類共通的語言,

 

讓我們好好學習音樂、享

 

受音樂。

 

 

 

 

 

 

 

 

護理師

 

 

 

 

 

 

 

 

   張真真

 

 

 

 

 

 

 

保持良好衛生習慣,多喝水

 

多運動。


 

 

 

 

 

 

  幹事

 

 

 

 

 

 

   邱玉婷

 

 

 

 

 

品格能決定人生,它比天資

 

更重要。

 
temp_img
     
temp_img temp_img temp_img
 
 
 
:::  學校相關資訊: 通知管理員   地址:621嘉義縣民雄鄉菁埔村130之3號   電話:05-2262581   傳真:05-2260646
Copyright c 2011 菁埔國小版權所有 -All rights reserved
temp_img
 temp_img系統設計製作